top of page

HAKKIMIZDA

16.png
Beige Minimalist Moodboard Photo Collage Autumn Lifestyle Instagram Post.png
33.png

Bİz Kİmİz?

Çevre alanında ölçümler, analizler ve ar-ge faaliyetleri gerçekleştirmek için ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde 2006 yılında kurulmuş olan ENCON Çevre Laboratuvarı,  2014 yılı itibarı ile ENCON Laboratuvarı A.Ş. tüzel kişiliği altında faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. Kalite odaklı çalışmayı prensip edinmiş, TS EN ISO/IEC 17025- Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının  Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Standardı, ISO 14001- Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kalite belgelerine sahip ENCON Laboratuvarı A.Ş., ilk olarak çevresel analizler gerçekleştirdiği ENCON Çevre Laboratuvarını kurmuştur. İlk olarak 2009 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen ENCON Çevre Laboratuvarı, ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirmiştir.

 

ENCON Laboratuvarı AŞ., ihtiyaç duyulan çevresel laboratuvar hizmetlerinden, yüzey suyu, yeraltı suyu, atıksu, deniz suyu, toprak, çamur, sediment, atık, İmisyon, maden analizleri ile birlikte gürültü ölçümleri ve çevresel örnekleme gerçekleştirebilmektedir. Laboratuvar, son yıllarda yaptığı yatırımlarla ve bünyesine kattığı cihazlarla 2000 parametreyi analiz edebilecek kapasiteye ulaşmış durumdadır.

 

ENCON Laboratuvarı A.Ş., ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.’nin madencilik sektörüne ilişkin olarak sahip olduğu birikimi de değerlendirerek, 2016 yılı itibarıyla yeni bir alana yönelmiş ve Maden Laboratuvarı kurarak, asit kaya drenajı ve jeokimyasal mineral analizleri yapmaya başlamıştır.

Firmamız, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği’nin (TÜRKLAB)  üyesi olarak önemli bir rol oynamakta olup pazardaki hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve sektördeki firmalar ile düzenleyici kuruluşlar arasında daha iyi bir anlayışın yaratılabilmesi için çalışmaktadır.

 

ÇEVRE, İSG VE KALİTE POLİTİKALARIMIZ

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

ENCON olarak;

Şirketimizde çalışan tüm personelinin çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturacağımızı. Bu bağlamda; resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri minimuma indirmek suretiyle doğal çevreyi koruyacağımızı,

Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirleyeceğimizi,

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir çevre politikasına öncelik vereceğimizi,

 

 

İSG POLİTİKAMIZ

 

ENCON olarak;

En değerli kaynak olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket edeceğimizi,

Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,

Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmaya çalışacağımızı ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı,

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı,

TAAHHÜT EDERİZ

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

 • Laboratuvar hizmetlerimiz çerçevesinde işimizle veya müşteri ile ilgili olumlu veya olumsuz tüm bilgileri gizli tutacağımızı, basına ve yetkili laboratuvar personeli dışındaki üçüncü şahıslara herhangi bir şekilde bilgi, harita, analiz ve ölçüm sonuçları vb vermeyeceğimizi, laboratuvar yönetimi olarak çalışan kişilerin laboratuvarı her türlü ticari, mali ve diğer iç-dış baskılardan ve etkilerden uzak tutacağını, personelin yaptığı iş ile ilgili çıkar çatışması

  çıkmaması için gerekli önlemlerin alınacağını taahhüt etmekteyiz.

 • Bilgi birikimi ve teknolojinin kullanıldığı, profesyonel çalışma anlayışıyla,

 • Ulusal ve uluslararası standartlar, mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun

  hizmet sunmak,

 • Güven, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri ile sunulan hizmetle, müşteri memnuniyeti

  ve gereksinimlerini en üst seviyede karşılamak,

 • Çalışanlara sürekli eğitim olanaklarının sağlandığı uygun çalışma ortamı

  oluşturmak,

 • Çevrenin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarının verilen hizmetlerin entegre

  bir parçası olmasını sağlamak,

 • Laboratuvar hizmetlerinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

  Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi ve TS EN ISO/IEC 17025 standardın gereksinimlerinin tamamını karşılayacak şekilde planlamak, uygulamak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

 • Laboratuvarda yapılan deneylerin doğruluğunu ve kalitesini olumsuz yönde etkileyecek malzeme, cihaz kullanımlarını engellemek,

 • Laboratuvarımızın verdiği hizmette yeterliliğimizi sürekli kontrol etmek amacıyla yeterlilik deneylerine katılmaktayız. Tüm ölçüm ve analizlerimizde ulusal ve uluslararası standartlar baz alınarak hazırlanmış olan Standart Çalışma Talimatlarımızı kullanmaktayız ve personelimizin bu standartlara ve talimatlara uygun çalışması,

 • Laboratuvarda verilen hizmetlerde çalışan personelin meslek, teknik uygulama ve eğitim konularında yeterliliğini sağlamak,

 • Çalışan bütün personelin kalite dokümantasyonu öğrenmelerini, benimsemelerini, politika ve prosedürleri kendi işlerinde uygulamalarını sağlamak,

 • Türkiye’nin ekonomi, üretim kalitesi, kullanılan kaynaklar ve çevre yönünden sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak,

 • Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilmiş olan belgeler ve Akreditasyon Markası sadece ENCON Laboratuvarı A.Ş. için geçerli olup akreditasyon markası, kuruluşun müşterilerin, taşeronların veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanıldığının tespit edilmesi durumunda ENCON bunu uygunsuzluk olarak kabul eder ilgili kişi/kuruma yazılı olarak konuyu bildirir, konu ile ilgili herhangi bir faaliyetin başlatılmaması durumunda yasal süreçleri başlatmak,

ENCON’un kalite politikasıdır.

Birlikte 
Çalışalım

Mutlukent Mahallesi, Uluırmak sokak No:23, Bilkent, Çankaya, 06800, Ankara

Tel: +90 (312) 447 71 22

 • LinkedIn
 • Instagram
Gönderdiğiniz için teşekkürler!
bottom of page