top of page
Taking Samples
2.png

NUMUNE ALMA
HİZMETLERİ

ENCON Laboratuvarı’nda numune alma, çevresel ölçümler arasında en temel hizmetlerden biri olarak sayılabilir. ENCON, eğitimli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sertifikasına sahip personeli ile doğal ortamdan ve deşarj noktalarından numune alabilmektedir. Bu hizmetler çerçevesinde, tek bir numune almadan uzun süreli numune alma programlarının gerçekleştirilmesine kadar farklı seviyelerde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Özellikle izleme faaliyetleri çerçevesinde genellikle daha büyük ölçekli uzun dönemleri kapsayan ve otomatik cihazlar ile düzenli olarak gerçekleştirilen günlük, haftalık, aylık ve dönemsel numune alma programları uygulanmaktadır. Numune almada, sonuçlardaki belirsizlikleri de minimize eden en yeni teknoloji ile donatılmış ekipman ve metotlar kullanılmaktadır.

 

TÜRKAK tarafından akredite edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ENCON Çevre Laboratuvarında numune alımı, yerinde ölçüm ve analiz  hizmetleri Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve deneyimli personel tarafından verilmektedir. Su, Atıksu, Deniz suyu, Sediman, Arıtma  çamuru, Atık, Toprak, İmisyon ortamlarından sürekli veya aralıklı numune alımları ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Numune alma ortamları ve ilişkin metotlar:

Numune Alma Ortamı                                                               Metot Numarası

 

Nehir ve Akarsulardan Numune Alma                                     TS ISO 5667-6

Deniz Sularından Numune Alma                                              TS ISO 5667-9

Atık Sulardan Numune Alma                                                    TS ISO 5667-10

Göl ve Göletlerden Numune Alma                                           TS ISO 5667-4

Dip Sedimentlerinden Numune Alma                                      TS ISO 5667-12

Yeraltı Sularından Numune Alma                                             TS ISO 5667-11

Çamur Numunesi Alma                                                             TS ISO 5667-13

Yüzey Topraktan Numune Alma                                               TS 9923

Katı Atıklardan Numune Alma                                                  TS 12090

Partikül Madde (PM10)                                                              EPA 40 CFR Bölüm 50

bottom of page