top of page

Çevresel Ölçüm Alanında Ar-Ge

Çevresel ölçümler ve analizler ile araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) aktiviteleri, hizmet kalitemize destek olduğu gibi, sunduğumuz hizmetlerin de entegre parçalarıdır. Bu yaklaşımla ENCON çevresel ölçümleri ve analizleri ENCON Çevre Laboratuvarı vasıtasıyla 2006 yılından beri yürütmektedir. Bu ölçümler/analizler hem ortam parametrelerini hem de çıkış/deşarj/emisyon parametrelerini içermektedir. Ulusal ve uluslararası akreditasyonu bulunan çok sayıdaki parametremiz sayesinde müşterilerimiz tek bir hizmet sağlayıcısından en kapsamlı hizmeti alabilmektedirler. Ayrıca, ülkemizin ve dünyanın önde gelen laboratuvarlarıyla ortak işbirliğimiz sayesinde hava, su, toprak, atık ve gürültüyü de içerecek şekilde neredeyse tüm çevresel parametrelerde hizmet verebilmekteyiz.

ENCON Laboratuvarı A.Ş., ENCON’un su ve atık su yönetimi konusunda yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri için bir odak noktasıdır. Bazı Ar-Ge faaliyetlerimiz (çeşitli arıtma testleri, doğal minerallerle yürütülen kirletici bertaraf teknikleri vb.) tamamen kendi laboratuvarımızda gerçekleştirilirken, bazı faaliyetler CBS ve modellemelerle desteklenen saha çalışmaları ve ölçümleri içermektedir. Tüm ilgili ENCON çalışanları ve akademik danışmanlar gerektiğinde Ar-Ge projelerine katılmaktadırlar. Bu projeler sayesinde sadece kendi kullanımımız için yenilikçi uygulamalar geliştirmeyi amaçlamayıp, aynı zamanda çevresel kalitenin ve kaynakların sürdürülebilirliği için yeni yöntemler ve teknolojilerin geliştirilmesini de hedeflemekteyiz.

  • ENCON Çevre Laboratuvarı çevre ve deşarj koşullarının önemini belirleyen parametrelerle ilgili doğru ve hassas ölçümleri ENCON bünyesinde yapabilmek amacıyla kurulmuştur. 2005 yılına kadar Türkiye’de bu gibi ölçümler yalnızca üniversiteler bünyesinde yapılmakta, bu durum da sektörde gittikçe artan talebi karşılamak için yetersiz kalmakta idi. Ayrıca, her ne kadar standart uluslararası yöntemler kullanılsa da, yapılan ölçümler için güvenilir bir akreditasyon sistemi mevcut değildi. Laboratuvarımız, 2006 yılında, bu koşulları değerlendirerek kurulmuş, gerek T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı gerekse Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylanmıştır. Laboratuvarımızda uluslararası standardizasyon sistemi olan “ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu için Genel Şartlar” kurulmuş, onaylanmış ve uygulamaya konmuştur. Bugün, ENCON Laboratuvarı A.Ş. T.C. Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı’na sunulmak üzere resmi ölçüm/analiz yapma yetkisine sahip olup, ISO/IEC 17025 onaylı ölçüm sonuçlarımız uluslararası düzeyde kabul görmektedir.

  • ENCON Laboratuvarı A.Ş., firmamız tarafından müşterilere sunulan hizmetlerin en önemli parçalarından birini sağlamaktadır. ENCON, sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimle, müşterilerine yalnızca laboratuvar ölçüm sonuçlarını vermekle sınırlı kalmayıp, gerektiği yerlerde bu sonuçların yorumlarını, olası sorunların tespit ve çözüm önerilerini de içeren kapsamlı incelemeler sunmaktadır.

bottom of page