top of page

Sertifikalı ve Deneyimli Personel

Numune Alma Personelimizin Sahip Olduğu Bazı Sertifikalar;

  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği ‘Su ve Atıksudan Numune Alma Eğitimi’ Sertifikası

  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği ‘Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atıktan Numune Alma Eğitimi’ Sertifikası

  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlediği ‘Emisyon ve İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi’ Sertifikası

  • TMMOB Fizik Mühendisleri Odası’nın düzenlediği ‘A-1 Tip Temel Eğitim ve Saha Ölçümleri Eğitim’ Sertifikası

  • TMMOB Fizik Mühendisleri Odası’nın düzenlediği ‘A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Eğitimi’ Sertifikası

  • ‘Temel İlk Yardım Eğitimi’ Sertifikası

  • ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ Sertifikası

  • ‘İleri Sürüş Teknikleri / Offroad Eğitimi’ Sertifikası

bottom of page